Thursday, November 13, 2008

Ma'a Taufiq Wannajah Fil Imtihan
Team KBM KL ingin mengucapkan

All the best!

Ma'a Taufiq Wannajah Fil Imtihan

kepada semua alumni KBM KL


yang menduduki


SPM 2008

di mana jua antum berada...

Doa kami senantiasa mengiringi kalian...

0 comments: